ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ดีอีเอส” หารือปากีสถาน แลกเปลี่ยนกิจการไปรษณีย์

“ดีอีเอส” หารือปากีสถาน แลกเปลี่ยนกิจการไปรษณีย์

“ดีอีเอส” หารือปากีสถาน แลกเปลี่ยนกิจการไปรษณีย์

          (25 ตุลาคม 65)  Mr. Asad Mehmood รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารแห่งปากีสถานหารือกับ ดร.ณัฐพลณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นแลกเปลี่ยนนโยบายและสถานการณ์กิจการไปรษณีย์ระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการไปรษณีย์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรม Hotel Bern กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60888

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More