ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทยเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่กีฬาอาวุโสอาเซียนมุ่งขับเคลื่อนกีฬาอาเซียนให้แข็งแกร่ง

ไทยเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่กีฬาอาวุโสอาเซียนมุ่งขับเคลื่อนกีฬาอาเซียนให้แข็งแกร่ง

ประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน วาระดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2565 – 2566 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The Thirteenth ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS-13) and Related Meetings) ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

26 ตุลาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน วาระดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2565-2566 เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายเอกภาพ พันธะวงศ์ รองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายประชาคม สังคม และวัฒนธรรม, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอังสนาบอลรูม โรงแรมอังสนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “เราตระหนักดีถึงความสำคัญของกีฬาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นภายในอาเซียน เราจึงมุ่งเน้นส่งเสริมความเท่าเทียมและสิทธิในการเข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างกว้างขวาง ในทุกเพศ อายุ สถานะทางสังคมและเงื่อนไขทางกายภาพ การบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของความเป็นเลิศทางการกีฬาในการแข่งขันระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการทางการกีฬา ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬา และนำการขับเคลื่อนทางการกีฬาของอาเซียนโดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกันเป็นพื้นฐาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ด้านกีฬา เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน”

ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเขียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOMS-13) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาเซียน การส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักระหว่างประเทศสมาชิกอาเขียนผ่านกีฬา รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเป็นเลิศด้านกีฬาอาเซียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คู่เจรจาอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเชียน และภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศด้านการกีฬา อาทิ ยูเนสโก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) และมูลนิธิ Right to Play เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการเยี่ยมชมเมืองเก่าภูเก็ต ชมการแสดงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่สยามนิรมิต และกิจกรรมส่งเสริมสมรรถถภาพร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิกมวยไทย ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมได้ออกกำลังกายริมชายหาดยามเช้าของภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวด้วย/////
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More