ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สบยช. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแล ผู้ป่วยยาเสพติด

สบยช. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแล ผู้ป่วยยาเสพติด

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กรมการแพทย์ปรับรูปแบบการบริการผู้ป่วยแบบ VIP (V:Valuable I: Impressed P: Professional) เน้นปรับการบริการผู้ป่วยนอกรูปแบบใหม่ (Smart OPD ) การบริการผู้ป่วยในรูปแบบใหม่ (Modernized IPD) กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) มีการพัฒนาการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามหลังการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงบริการได้เท่าเทียมและทั่วถึง ผู้ป่วยได้รับการบริการโดยเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ด้วยการบำบัดรักษา
ที่ได้มาตรฐาน มีเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งในปัจจุบัน สบยช. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วย เช่น การให้คำปรึกษาทางไกล ผ่านระบบtele medicine ซึ่งคุณหมอจะสามารถพูดคุยกับคนไข้ได้แบบ Real time
เห็นหน้าตา และรับรู้อารมณ์ของผู้ป่วย ช่วยให้แพทย์ประเมิน อาการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

                นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการ Tele medicine แล้ว สบยช. ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วย
ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชั่น “ห่วงใย DMS”  แอปพลิเคชั่นดีๆ สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ ซึ่งจะคอยช่วยกันดูแล คอยติดตาม รวมถึงวางแผนการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของการนัดหมายผู้ป่วยให้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอีกด้วย และอีก 1 ทางเลือกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด คือ Line Official “ห่วงใย” ระบบแชทบ็อตตอบคำถามอัตโนมัติ ที่จะตอบได้ทุกเรื่องเพื่อประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดสารเสพติดและการให้คำปรึกษา
ทั้งสำหรับผู้เสพ และสำหรับบุคคลใกล้ชิดที่อยากให้ความช่วยเหลือคนที่เรารักให้สามารถ ลด ละ เลิก การใช้ยาและสารเสพติด
ซึ่งนับว่าเป็นการตอบโจทย์การเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์สำหรับยุคดิจิทัล โดยผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด
รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถเพิ่มเพื่อน Line Official ‘ห่วงใย’ โดยพิมพ์คำว่า “@1165huangyai”ในช่องค้นหาก็สามารถใช้งานได้
โดยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติม ภายใน Line Official ‘ห่วงใย’ จะพบกับเมนูต่างๆ เช่น การประเมินตนเองว่า ติด/ไม่ติด นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมคำถามที่พบบ่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ติดยาและสารเสพติด ในส่วนของผู้ที่กำลัง
อยู่ในช่วงเลิกสารเสพติด มีคำแนะนำเพื่อเลี่ยงสถานการณ์ที่จะต้องกลับไปใช้ยา หรือกระบวนการปรับความคิดสู่การปฏิบัติ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลานวัยรุ่น จะมีวิธีสังเกตอาการผู้ใช้ยารูปแบบต่างๆ เพื่อคอยดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  หากในวันพรุ่งนี้ท่านต้องการส่งต่อความคิดถึงหรือสวัสดีตอนเช้าทางไลน์
ฝากท่านส่งต่อ Line Official ‘ห่วงใย’ ให้เพื่อนๆแทนความรักและปรารถนาดีต่อกัน

                                          *************************************************

          #กรมการแพทย์  #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี #สบยช. # ยาเสพติด

                                                                                                   -ขอขอบคุณ-     26  ตุลาคม  2565

ข้อมูล https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/180475/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More