ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คลังจังหวัดแพร่ย้ำ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการได้วันสุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการขอให้รีบดำเนินการ

คลังจังหวัดแพร่ย้ำ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการได้วันสุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการขอให้รีบดำเนินการ

นางจันทนา ประสานศิลป์ คลังจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ประชาชนที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ขอให้รีบดำเนินการภายในกำหนดวันดังกล่าว โดยลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือหน่วยรับลงทะเบียนสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขยายเวลาการลงทะเบียนในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. และหน่วยลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยจะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนจังหวัดแพร่มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 122,451 คน

คลังจังหวัดแพร่ ยังได้เน้นย้ำเรื่องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ถึงวันสุดท้าย คือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการสมรสกรณีที่ผู้ลงทะเบียนหย่าร้างแต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่อมาดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้ยื่นแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับรองและพยาน 2 คน ส่วนผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป ยื่นแบบฟอร์มเอกสารประกอบพร้อมลงลายมือชื่อพยาน 2 คน และเมื่อสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วให้รอการประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ในเดือนมกราคม 2566

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026150155099

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More