ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เน้นย้ำรัฐบาล ออกนโยบายอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติ ตั้งเป้าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

เน้นย้ำรัฐบาล ออกนโยบายอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติ ตั้งเป้าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในช่วงการประชุมเอเปค 2022 ครั้งที่ 29 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นอจากจะมีผู้นำหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมแล้วยังมีคณะนักธุรกิจต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับโครงการผู้พำนักระยะยาวของประเทศไทย หรือ LTR Visa จะส่งผลให้หลังการประชุมเอเปค มีผู้สนใจเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงสิทธิประโยชน์การลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าจะได้รับสนใจจากชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยว พำนัก โดยเน้นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามา เพื่อนำรายได้เข้าประเทศมากขึ้นและลงทุน ตั้งเป้าผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังเปิดเผยถึงการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือกรณีให้ต่างชาติซื้อบ้านในไทยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสุงสู่ประเทศไทย พ.ศ. .. โดยขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงานกฤษฎีกาจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดพร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าอีกไม่นานจะมีผลบังคับใช้ ส่วนร่างกฎหมายยังคงใช้ พ.ร.บ.ที่ออกมาเมื่อปี 2540 เพื่อจูงใจต่างชาติเข้ามาลงทุน และอาศัยในประเทศไทย โดยมีการปรับกรอบให้มีความคล่องตัวสำหรับผู้ที่ลงทุน ตามโครงการ LTR Visa
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026204743239

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More