ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More