ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษที่ถูกน้ำท่วม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษที่ถูกน้ำท่วม

ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวนิตย์ พลเคน และนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงที่ผ่านมา

นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องจากที่ทำการของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษได้ถูกน้ำท่วม จึงย้ายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษมาปฏิบัติงานที่โครงการชลประทานศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้ให้การสนับสนุนที่ทำการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษได้ปฎิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ได้มีการประชุมเกษตรอำเภอจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 22 อำเภอ ในด้านการปฎิบัติงานการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย

ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้เตรียมการให้การช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษในเบื้องต้นหลังน้ำลดลง โดยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพระดับเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำจำนวน 10 แห่ง โดยการเสริมระดับประตูอ่างเก็บน้ำให้สู่งขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งขณะนี้ได้ดำนินการไปแล้วจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน อ่างเก็บน้ำหนองสิ และอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู หากดำเนินการครบทั้ง 10 แห่งแล้ว ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่การเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ไร่ และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษในช่วงฤดูแล้งปี 2566 นี้ด้วย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221027100143334

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More