ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทม.เร่งก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ขุดลอกคลองบางซื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ ติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียคลองแสบแสบ

กทม.เร่งก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ขุดลอกคลองบางซื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ ติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียคลองแสบแสบ

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่ สร้างความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อนเปรมประชากร เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ รวมถึงประสานกับผู้รับจ้างจัดทำแผนการทำงานให้ชัดเจน เร่งรัดให้การก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการขอความร่วมมือ กับอาคารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภาพตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการติดตั้งถังดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลองในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More