ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2565

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน สิงหาคม 2565

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/