ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประเทศไทยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้คำปรึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

ประเทศไทยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้คำปรึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

 

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่กลุ่มป่าแก่งกระจานของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิดที่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงได้เห็นควรให้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ให้เข้ามาช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสภาพทั่วไปในการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ

ทั้งนี้การเข้ามาดำเนินการเพื่อให้คำปรึกษาจะอยู่ภายใต้สัญญา IUCN ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จากนั้นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะลงนามร่วมกับผู้ประสานงาน IUCN ต่อไป

และผู้เชี่ยวชาญจาก IUCN จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจให้คำปรึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยใช้เวลาลงพื้นที่ 8 วัน และจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเขตพื้นที่มรดกโลกเพื่อเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อของพื้นที่ ผนวกพื้นที่อนุรักษ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การจัดการเขตกันชนของพื้นที่ป่ามรดกโลก การประเมินแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จะมีการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ ในการจัดการพื้นที่มรดกโลกเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน การหาทางเลือกสำหรับดำเนินการในอนาคตในการรักษาความเชื่อมโยงทางชีววิทยาในพื้นที่ข้ามพรมแดนที่ติดกับพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน การประเมินสถานะประชากรชนิดพันธุ์ที่สำคัญของพืชป่าและสัตว์ป่า ตลอดจนประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และที่วางแผนไว้รวมถึงเขื่อนและถนน

อย่างไรก็ตาม หลังจากลงพื้นที่แล้วผู้เชี่ยวชาญของ IUCN จะต้องทำรายงานเสนอต่อประเทศไทย ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากลงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจานให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221027102432346

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More