ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รับสมัครพนักงานราชการ 10-28-2022 07-08-15

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/