ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รฟม. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

รฟม. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่มีผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี ในปี 2565 โดยมอบรางวัลดีเด่น ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ กิจการ
ร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 และกิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
และ มอบรางวัลดีเด่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ นายกันธร กาญจนาภา กิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 นายพิคิด วาโยพัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 และนายเอกลักข์ เวชกุล กิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ
นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลชมเชย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน 16 รางวัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าด้วยความเอาใจใส่ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

ที่มา : 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More