ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่อำเภอได้แจ้งให้จังหวัดทราบ นั้น

จังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 255 ณ สวนสาธารณะหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More