ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตือนภัย ภาวะ MIS-C กลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็ก หลังติดเชื้อโควิด 19

เตือนภัย ภาวะ MIS-C กลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็ก หลังติดเชื้อโควิด 19

เตือนภัย ภาวะ MIS-C กลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็ก หลังติดเชื้อโควิด 19

 ภาวะ MIS- C (มิสซี) Multisystem inflammatory Syndrome in Children คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบหลังเด็กหายจากอาการโควิด 19 โดยจะมีอาการอักเสบของอวัยวะภายในหลายระบบพร้อมกัน โดยเฉพาะระบบหัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร

ภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรง แต่เป็นภาวะที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อผิดปกติไป

โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่ระยะหายจากโรค จนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์ มักเกิดในเด็กอายุ 6 – 10 ขวบขึ้นไป

 อาการที่พบ ได้แก่ มีไข้ มีผื่น ตาแดง อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว อาจมีภาวะช็อกที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง ซึ่งอันตรายถึงชีวิต

 การรักษา

– ไปพบแพทย์ทันที

– ผู้ป่วยอาการรุนแรงจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยต้องนอนไอซียู เพื่อให้ยารักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

– เมื่อรักษาหายแล้ว ต้องติดตามอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More