ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงบประมาณ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงบประมาณ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

ตามที่สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์

ณ วัดพระศรีมหาธาตุ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ในวันศุกร์ที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

เวลา ๑๕.๓๐ น.

จึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More