ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังทหารจับผู้ลักลอบเนื้อหมูเถื่อนแบบกองทัพมด 5,000 กิโลกรัม

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังทหารจับผู้ลักลอบเนื้อหมูเถื่อนแบบกองทัพมด 5,000 กิโลกรัม

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ด่านกักกันสัตว์สระแก้วร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 2 และด่านศุลกากรอรัญประเทศจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าซากสุกรจากประเทศกัมพูชา โดยมีพฤติการณ์ทยอยแบกเข้ามายังฝั่งไทยในลักษณะกองทัพมด ซึ่งสามารถจับกุมได้ขณะกำลังขนซากสุกร 5,000 กิโลกรัมขึ้นรถห้องเย็นที่หมู่ 7 บ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 และ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 ทั้งนี้ด่านศุลกากรอรัญประเทศรับผิดชอบดำเนินคดีผู้กระทำความผิด เนื่องจากมีอัตราโทษสูงสุด ส่วนของกลางมอบให้ด่านกักกันสัตว์สระแก้วทำลายโดยการฝังกลบบริเวณด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกลางดึกที่ผ่านมา

กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นย้ำให้ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ ทั้งยังเป็นการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมสุกรของประเทศทั้งระบบ

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221031113547338

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More