ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดีอีเอส เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ดีอีเอส เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565)  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 2 /2565  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) และกิจกรรมที่ 3 การก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC (สป.ดศ.) รวมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาระบบวิทยุคมนาคมของประเทศ (สป.ดศ.) ก่อนเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

——————–

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More