ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 จากนายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 จากนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (ITA Awards 2022) แก่หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท จำนวน 25 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสูงสุด (รางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุด) ประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐและกองทุน โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศดังกล่าว ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/