ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวน เที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม” 8 – 9 พฤศจิกายน นี้

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวน เที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม” 8 – 9 พฤศจิกายน นี้

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จ.เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม” วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 มุ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตำบลท่าวังตาล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้เตรียมจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม” ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์โบราณสถานเวียงกุมกามที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลท่าวังตาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของตำบลท่าวังตาล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงฟ้อนผางประทีป ส่องฟ้าฮักษาเมือง เพื่อบูชาแก่พญามังราย การแสดงพระธรรมเทศนา การประกวดกระทงเล็กใบตอง และกิจกรรมหยอดผางประทีป และวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงสะล้อซอซึง รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “กาดหมั้ว ครัวฮอม” จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชมและสัมผัสวิถีเวียงกุมกาม ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221103104653704

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More