ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 3 สาขา รุ่นที่ 9/1 ประจำปี 2566

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 3 สาขา รุ่นที่ 9/1 ประจำปี 2566

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 9/1 ประจำปี 2566 หลักสูตร 3 เดือน ฝึกภาคทฤษฎี 2 เดือน ฝึกงาน l เดือน ใน 3 สาขาประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ติดต่อสอบถาม ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา 089-2996074 , 086-4586110 , 087-2914001 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หลักฐานการสมัคร ที่จะต้องนำไปแสดง ประกอบด้วย บัตรประชาชน (ตัวจริง) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา จากการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว ทำให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม มีงานทำ สามารถนำความรู้และประสบการณ์การไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดีเยี่ยม ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221103093616678

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More