ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปิดคลาสสุดท้าย คลาส 6  ในยุคที่ใคร ๆ ก็เป็นสื่อได้  “ทัศนคติ และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปิดคลาสสุดท้าย คลาส 6 ในยุคที่ใคร ๆ ก็เป็นสื่อได้ “ทัศนคติ และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”

ปิดคลาสสุดท้าย คลาส 6  ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้  “ทัศนคติ และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” เมื่อนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน โคจรมาพบกับ นักกฎหมาย เส้นทางสายสมดุลจะเกิดหรือไม่ บ่ายโมง 7 พฤศจิกายน นี้ พบกันพร้อมรับประกาศนียบัตร ที่โรงภาพยนตร์ กันตนา เธียเตอร์ ซอยรัชดา 19
สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จับมือ กสทช.จัดอบรมโครงการ “เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพโทรทัศน์และวิทยุรุ่นใหม่ New Media-New Gen” เดินทางมาถึงบทสรุปที่เข้มสุดในคลาสสุดท้าย คลาสที่ 6 กับหัวข้อที่ท้าทายการเสนอเนื้อหาของสื่อ โดยครั้งนี้ ผู้จัดได้เชิญนักวิชาการ 2 ท่าน มาพบกันระหว่างนักวิชาการสายสื่อสารมวลชน รศ. รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการด้านกฎหมาย อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีประเด็นเด็ดที่นักสื่อสารมวลชนต้องห้ามพลาดคือ เรื่องจริยธรรมสื่อ  VS ยอด View/ สื่อโลกสวย VS สื่อสู้ชีวิต/ จะโทษสื่อ หรือโทษกระบวนการยุติธรรม ในการนำเสนอคดีความต่างๆ ด้วยการนำเหยื่อบ้าง คนทำผิดบ้างมาเล่าความต่างๆ กลายเป็นการสร้างดราม่าสารพัด/ ทำอย่างไรให้สื่อเห็นใจ ”เหยื่อ” แต่ละท่านเตรียมประเด็นเด็ด ประเด็นดังมาคุยให้ฟัง พร้อมนำเสนอความคิดเห็นที่จะฝากไว้ให้เป็นประโยชน์กับวงการสื่อสารมวลชน 
คลาสจริยธรรมสื่อเป็นคลาสสุดท้ายเพราะคลาส 1- 5 ให้ความรู้ครอบคลุมทั้งด้านแนวคิดและเทคนิคที่สำคัญ และจำเป็นต่อการทำงานสื่อในโลกยุคดิจิทัล  หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเดินบนเส้นทางสายสื่อได้อย่างมืออาชีพ  แต่ปัญหาใหญ่ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้ มีหลุมดำที่สื่อมืออาชีพต้องระมัดระวังเป็นหลุมพรางที่มีอยู่ตามรายทาง นั่นคือปัญหาด้านจริยธรรมสื่อ ดังนั้น New Gen จึงต้องรู้เท่าทันและตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมสื่อในโลกยุค New Media
    ครั้งปิดคลาสครั้งนี้จะมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมครบตามหลักเกณฑ์ที
กำหนดอีกด้วย รับฟังกันเต็ม ๆ 3 ชั่วโมง 13.00-16.30 น. คลาสสุดท้ายวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ที่ โรงภาพยนตร์กันตนา เธียเตอร์ ซอยรัชดา 19 หรือรับฟังทางออนไลน์ผ่าน Live facebook สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทิติภา ตั้งใจในธรรม
กรรมการประชาสัมพันธ์
สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์
INBOX Facebook Fan page : สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หรือสแกน QR code Line OA 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More