ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร (รถเคลื่อนที่) ลงพื้นที่จังหวัดตรังต่อเนื่องเป็นวันที่สาม เน้นการให้ความรู้ เรื่องเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค

รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร (รถเคลื่อนที่) ลงพื้นที่จังหวัดตรังต่อเนื่องเป็นวันที่สาม เน้นการให้ความรู้ เรื่องเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) ที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง อำเภอย่าตาขาว จังหวัดตรัง กรมประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร(รถเคลื่อนที่) ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาล โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศฯ และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและโอกาสของประเทศไทยต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC 2022 THAILAND)

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) ภายใต้แนวคิด“Open Connect Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกด้าน ภายใต้โมเดล เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) ผ่าน “นิทรรศการAPEC 2022 สัญจร” ทั่วประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคตลอดทั้งปี รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้

สำหรับการจัดนิทรรศการ APEC สัญจรในพื้นที่จังหวัดตรัง ในวันนี้ถือเป็นวันที่ 3 โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 และจะเคลื่อนที่ไปให้ความรู้ที่โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง ในวันพรุ่งนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดพัทลุงต่อไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการจัดนิทรรศการฯ เคลื่อนที่ กำหนดนำเสนอข้อมูล ใน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เรื่องเอเปค และ21 เขตเศรษฐกิจเอเปค เรียนรู้เอเปคก่อตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆ 2.ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย แนวคิดหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance. ซึ่งมีประเด็นและผลลัพธ์ 3 ด้าน คือ ารอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (Open) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง(Connect) และการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม(Balance), 3.ความร่วมมือเอเปคในไทย และBCG 4.APEC กับโมเดล Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG 5.ผลงานรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC และโมเดล BCG และ 6.การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221103120953744

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More