ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร (รถเคลื่อนที่) ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เน้นการให้ความรู้ เรื่องเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค และความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย

รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร (รถเคลื่อนที่) ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เน้นการให้ความรู้ เรื่องเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค และความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย

รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร (รถเคลื่อนที่) ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เน้นการให้ความรู้ เรื่องเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค และความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย

วันนี้ (3 พ.ย. 65) ที่อาคารโดมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร (รถเคลื่อนที่) ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาล โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศฯ และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ และโอกาสของประเทศไทยต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC 2022 THAILAND) ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกด้าน ภายใต้โมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) ผ่าน “นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร” ทั่วประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคตลอดทั้งปี รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร APEC 2022 THAILAND ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดนิทรรศการ APEC สัญจรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 โดยวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รถนิทรรศการ Apec 2022 สัญจร จอดให้ความรู้ ณ บริเวณ อาคารโดมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เวลา 08.30 น. และบริเวณอาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เวลา 11.00 น. ในส่วนของวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดชัยนาท เวลา 08.30 น. และที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ในเวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการจัดนิทรรศการฯ เคลื่อนที่ กำหนดนำเสนอข้อมูล ใน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เรื่องเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค เรียนรู้เอเปคก่อตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆ 2.ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย แนวคิดหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance. ซึ่งมีประเด็นและผลลัพธ์ 3 ด้าน คือ การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (Open) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง(Connect) และการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม(Balance), 3.ความร่วมมือเอเปคในไทย และ BCG 4.APEC กับโมเดล Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG 5.ผลงานรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC และโมเดล BCG และ 6.การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221103122912753

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More