ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แผนผังบูธจำหน่ายสินค้า งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

แผนผังบูธจำหน่ายสินค้า งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

“ หลงทางให้ใช้แผนที่ แต่ถ้าหลงในงานนี้ใช้แผนที่นี้ไง”

แผนผังบูธจำหน่ายสินค้า งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน”

6 – 8 พฤศจิกายน 2565

ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

• จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค กว่า 100 ร้านค้า

• พบกับสินค้าธงฟ้าและ OTOP

ขอแนะนำ!!

โซนร้านค้าและกิจกรรมในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

โซนที่ 1 สระน้ำลอยกระทง

โซนที่ 2 ลานคนเดิน

โซนที่ 3 เบ็ดเตล็ด

โซนที่ 4 ลานชิม ช้อป

โซนที่ 5 ลานวัฒนธรรม

โซนที่ 6 OTOP

โซนที่ 7 ลานอิ่ม&เพลิน

โซนที่ 8 เวทีกลางและปฐมพยาบาล

โซนที่ 9 ธงฟ้าและกองอำนวยการ

โซนที่ 10 Ari Around

• กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชน “Ari Around”

• กิจกรรมประเพณีไทย ณ ลานวัฒนธรรม (รีรีข้าวสาร, มอญซ่อนผ้า, ม้าก้านกล้วย)

• ชมการแสดงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

• การแสดงจากชมรม To Be Number 1

• กิจกรรมจิตอาสา “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” ร่วมบริจาคอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

• ลีลาศกับกรมประชาสัมพันธ์ (7 พฤศจิกายน 2565)

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More