ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ ขอบคุณความร่วมมือสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนเยาวชนไทย

นายกฯ ขอบคุณความร่วมมือสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนเยาวชนไทย

นายกฯ ขอบคุณความร่วมมือสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนเยาวชนไทย

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่เกิดเหตุในตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู และยินดีอย่างยิ่งที่มีเกษตรกรใจบุญมอบที่ดินสำหรับตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม่
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และดำเนินการหาพื้นที่สำหรับตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ และได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า ในเบื้องต้นนี้ มีภาคเอกชนได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง และมีเกษตรกรในพื้นที่เสนอมอบที่ดิน สปก. จำนวน 1.5 ไร่ สำหรับตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ โดยอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ประมาณ 200 เมตร ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู กำลังดำเนินการและจะมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์โดยเร็ว
 
สำหรับการดำเนินการในระหว่างการก่อสร้างศูนย์ฯ แห่งใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะขอใช้พื้นที่ชั่วคราวของโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร ตำบลอุทัยสวรรค์ เพื่อเป็นห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง และห้องพักครู จำนวน 1 ห้อง ซึ่งได้งบประมาณปรับปรุงสถานที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะได้ประสานสมาคมมอนเตสซอรี่ (Montessori) นำการเรียนการสอนแบบ Montessori ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ มาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเด็กก่อนวัยเรียน ทางด้านการเคหะแห่งชาติจะเข้ามาช่วยตกแต่งห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับการเรียนของเด็ก พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความความปลอดภัย รวมทั้งสาธารณูปโภคที่สำคัญ ทั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 
“นายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตรไมตรีของพี่น้องชาวไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ประเทศไทยต้องผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบาก ความร่วมแรงร่วมใจทั้งจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ จะทำให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ ไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและสามัคคี ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งมั่น และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นางสาวรัชดาฯ กล่าว
ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More