ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มอบถ้วย Thailand Cyber Top Talent 2022

มอบถ้วย Thailand Cyber Top Talent 2022

3 พฤศจิกายน 2565 – ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ ๑ พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน หลักสี่ กรุงเทพฯ 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More