ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 67 พรรษา

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 67 พรรษา ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม
ด้วยเหล่ากาซาดจังหวัดสมุทรปราการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องมายาวนาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สื่อมวลชน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนจิตอาสา อาสาสมัครสภากาซาดไทย รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 14.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายผู้บริจาคโลหิต จำนวน 300 ยูนิต
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำกระเป๋าเป็นที่ระลึกมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในวันนี้ และตลอดเดือนเมษายน 2565
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/