ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผอ.รพ.ยะลา เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 4 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีแดง)

ผอ.รพ.ยะลา เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 4 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีแดง)

พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมาสถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยสถานการณ์มีแนวโน้มลดลงโดยระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,551รายเฉลี่ยวันละ 364 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 320 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 164 ราย และผู้เสียชีวิต 33 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย โดยผู้เสียชีวิต 97% เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในจำนวนนี้ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับเข็มกระตุ้นถึง 76% ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อยังมาจากกิจกรรมการรวมกลุ่มคนและไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

 

ผอ.รพ.ยะลา กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ การติดเชื้อในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิคอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 ตุลาคม 2565 พบว่า กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี ติดเชื้อถึง 121,388 ราย ปอดอักเสบ 1,422 ราย ใส่ห่อช่วยหายใจ 382 ราย และเสียชีวิต 69 ราย นอกจากจะติดเชื้อสูงกว่าเด็กช่วงวัยอื่น ยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าถึง 3 เท่าด้วย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงยังคงรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง และกลุ่มเต็กเล็ก 6 เดือน -4 ปี ซึ่งหากเกิดการติดเชื้อจะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น

 

ผอ.รพ. ยะลา กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มสูงขึ้น จึงขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 6 เตือน – 4 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีแดง ป้องกันโรคโควิด 19 ตามความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโรงพยาบาลยะลาเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองใกล้บ้าน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221105065807347

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More