ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กลุ่มเยาวชนปทุมธานี ร่วมประสบการณ์สัมผัสนิทรรศการ AR ไร้สัมผัส APEC 2022

กลุ่มเยาวชนปทุมธานี ร่วมประสบการณ์สัมผัสนิทรรศการ AR ไร้สัมผัส APEC 2022

กลุ่มเยาวชนปทุมธานี ร่วมประสบการณ์สัมผัสนิทรรศการ AR ไร้สัมผัส APEC 2022

นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ในรูปแบบรถโมบายเคลื่อนที่ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้นยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนชาวไทยเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยในวันนี้ (4 พ.ย. 65) เวลา 08.00 – 12.00 น.เคลื่อนที่มาจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนปทุมวิไล

และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงเรียนปทุมธานีนันทมุณีบำรุง มุ่งนำเสนอ เรื่องของเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อให้เรียนรู้ว่าเอเปค ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆ ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance. เพื่อผลลัพธ์ 3 ด้าน คือ การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน(Open) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง(Connect) และการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม(Balance), สร้างความเข้าใจเรื่องความร่วมมือเอเปคในไทย และ BCG เรื่องของ APEC กับโมเดล Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG รวมถึงบอกเล่าผลงานรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC และโมเดล BCG และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมให้คนไทยได้รับทราบถึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกด้าน

ซึ่งวันนี้ นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับฟังความรู้จาก MC พร้อมสัมผัสจอระบบ AR ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสนุกกับการแต่งกายตุ๊กตาย้อนยุคด้วยชุดนานาชาติ และลงมือสร้างสรรค์ สร้างลวดลายบนกระเป๋าผ้า พร้อมสแกน QR code ลุ้นรับบัตรกำนัล ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลผ่าน Facebook : APEC พร้อม ไทยพร้อม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221105114943406

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More