ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนประชาชนแต่งกายผ้าไทยร่วมงานประเพณีลอยกระทง พร้อมรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง ลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนประชาชนแต่งกายผ้าไทยร่วมงานประเพณีลอยกระทง พร้อมรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง ลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันลอยกระทง 8 พ.ย.นี้ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดฯ รณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ จัดกิจกรรมลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน โดยเน้นการสืบสานประเพณีไทย และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เฝ้าระวังตนเองก่อนเข้าร่วมงาน ใช้กระทงที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมืองดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะและรณรงค์เมาไม่ลอย

นอกจากนี้ เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือ ผ้าท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และการยิงปืนขึ้นฟ้า และขอให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทงเพื่อลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221106074216554

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More