ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า สั่งการ เตรียความพร้อมมาตรการรองรับเทศกาลลอยกระทง ย้ำท่าเรือจำนวน 230 โป๊ะ ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันทั่วประเทศ ส่วนเรือภัตตาคารต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง-ชูชีพ ที่สำคัญต้องพร้อมใช้งานหากเกิดอุบัติเหตุ ย้ำ หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ ☎  1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมเจ้าท่า สั่งการ เตรียความพร้อมมาตรการรองรับเทศกาลลอยกระทง ย้ำท่าเรือจำนวน 230 โป๊ะ ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันทั่วประเทศ ส่วนเรือภัตตาคารต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง-ชูชีพ ที่สำคัญต้องพร้อมใช้งานหากเกิดอุบัติเหตุ ย้ำ หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ ☎ 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมเจ้าท่า สั่งการ เตรียความพร้อมมาตรการรองรับเทศกาลลอยกระทง ย้ำท่าเรือจำนวน 230 โป๊ะ ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันทั่วประเทศ ส่วนเรือภัตตาคารต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง-ชูชีพ ที่สำคัญต้องพร้อมใช้งานหากเกิดอุบัติเหตุ ย้ำ หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า จากการลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 218 ตรวจสภาพโป๊ะเทียบเรือโดยสาร ณ บริเวณท่าเรือบางโพ และตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด พร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะเดินทางออกมาร่วมประเพณีวันลอยกระทงและท่องเที่ยวตามท่าเรือหลัก ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 พ.ย.65

.

สำหรับท่าเรือที่คาดว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก เช่น ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือไอคอนสยามและท่าเรือต่าง ๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 230 โป๊ะ และเร่งสั่งการให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ติดป้ายประกาศ “งดใช้โดยเด็ดขาด” สำหรับโป๊ะเรือโดยสารที่งดให้บริการ และป้ายประกาศการใช้บริการท่าเรือ การเฝ้าระวัง และข้อจำกัดของจำนวนผู้โดยสารบริเวณโป๊ะเทียบเรือให้เรียบร้อย ซึ่งการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของมาตรการดังกล่าว จะเป็นการช่วยตรวจตราควบคุม ดูแลการเดินเรือ การใช้เรือและท่าเทียบเรือต่างๆ ในวันลอยกระทงให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือ

กำชับผู้ให้บริการเรือภัตตาคาร รวมไปถึงเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงทุกลำ ต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างสูงสุดและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกลำ มีอุปกรณ์ดับเพลิง และชูชีพ เช่น ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เห็นได้ง่าย พร้อมใช้งานหากเกิดอุบัติเหตุ

.

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการ ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบร่วมดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด พร้อมร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางน้ำ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัด หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More