ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอโนนสะอาด เปิดปฏิบัติการตามแผนยุทธการประจักษ์ชัย ต่อเนื่อง โดยตั้งจุดตรวจในพื้นที่

อำเภอโนนสะอาด เปิดปฏิบัติการตามแผนยุทธการประจักษ์ชัย ต่อเนื่อง โดยตั้งจุดตรวจในพื้นที่

อำเภอโนนสะอาด เปิดปฏิบัติการตามแผนยุทธการประจักษ์ชัย ต่อเนื่อง โดยตั้งจุดตรวจในพื้นที่

โดยการอำนวยการของนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด พ.ต.อ.นริศ เปี้ยกาศ ผกก.สภ.โนนสะอาด และนายวิชิต ยศสงคราม สาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด นายณัฐชนน นามเคนอุโฆษ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ชัยอามาตย์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. และ ผรส. บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนสะอาด และจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด ในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว โดยตรวจปัสสาวะผู้สัญจรผ่านจุดตรวจฯ จำนวน 53 คน ผลตรวจเป็นบวก (เสพยาเสพติด) จำนวน 5 คน ผลตรวจเป็นลบ จำนวน 48 คน กรณีบุคคลที่มีผลตรวจเป็นบวก (เสพยาเสพติด) เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกและนัดหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ กับ รพ.สต. ในพื้นที่ และจะได้มีการขยายผลการสืบสวนหาตัวผู้ค้ายาเสพติดต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติการตาม แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ตาม“แผนยุทธการประจักษ์ชัย” ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221108102946055

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More