ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พอ.สว.ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ออกให้บริการประชาชน

พอ.สว.ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ออกให้บริการประชาชน

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส ที่หมู่ 1 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่หมู่ 5 บ้านห้วยเนียม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด

ขอเชิญชวนประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More