ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ก.แรงงาน ร่วมกับบริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย พัฒนาสกิลภาษาและยกระดับทักษะอาชีพ สร้างบริการที่ประทับใจ พร้อมสร้างหลักประกันชีวิตเข้าถึงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

ก.แรงงาน ร่วมกับบริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย พัฒนาสกิลภาษาและยกระดับทักษะอาชีพ สร้างบริการที่ประทับใจ พร้อมสร้างหลักประกันชีวิตเข้าถึงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ไรเดอร์คนขับแกร็บ ทั้งผู้ขับแท็กซี่ ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ผ่านการอบรมทักษะที่จำเป็น รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในการสมัครสมาชิกประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อเสริมสร้างหลักประกันในชีวิต อย่างเช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวก็จะมีเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีเป็นผู้ทุพลภาพจะมีเงินทดแทนรายได้ช่วยเหลือ มีเงินสงเคราะห์บุตร และการส่งเงินสมทบแต่ละครั้ง ครึ่งหนึ่งจะเป็นเงินออมไว้ในยามชราภาพ รวมไปถึงกรณีเสียชีวิตก็จะมีเงินค่าทำศพช่วยเหลือญาติ ส่วนการดูแลคุ้มครองสิทธิสวัสดิการแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงานได้ผลักดันกฎหมายแรงงานนอกระบบให้เกิดขึ้น และมีกองทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะทำให้แรงานนอกระบบทั้งหมดมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสัญญาการทำงานที่เป็นธรรม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะที่นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะร่วมกับบริษัท แกร็บฯ จัดทำหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการ GrabAcademy และ DSD Online Training นำร่องฝึกอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเรื่องรถไฟฟ้า (EV) ภาษาอังกฤษเพื่อคนขับ ภาษาจีนเพื่อคนขับ และความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมสำหรับอาชีพอิสระ รวมไปถึงการอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น การขับขี่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน การบริการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป้าหมายประมาณ 5,000 คน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109123243429

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More