ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย เวที SEAOF สมาชิก เห็นตรงกัน เพิ่มขีดความสามารถ การทำงานด้านกฎหมาย และธรรมาภิบาล ความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนและภูมิภาคฯ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย เวที SEAOF สมาชิก เห็นตรงกัน เพิ่มขีดความสามารถ การทำงานด้านกฎหมาย และธรรมาภิบาล ความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนและภูมิภาคฯ

นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึง เวทีผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประชาคมอาเซียน (SEAOF ) ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญเวที ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศมาตลอด เพราะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประเทศสมาชิก ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเรื่องที่เห็นตรงกัน คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ( Climate change) ปัญหาการคอรัปชัน ต้องเพิ่มขีดความสามารถ องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีมาตรฐานในการทำงาน โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย เราจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน และเพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ได้เชิญองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เข้ามาร่วมมือด้วยมากขึ้น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ในการประชุมปีหน้า ประเทศสมาชิกพูดคุยกันว่า จะเชิญสำนักงานสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรม ร่วมด้วยประเด็นพูดคุยที่สำคัญ คือ การเข้าถึงสิทธิข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือที่จะปรับปรุงกระบวนการ การรับเรื่องร้องเรียน และการแสวงหาข้อเท็จจริง นำไปสู่ข้อยุติหรือข้อเสนอแนะ เพราะแต่ละประเทศมีจุดดี ที่แบ่งปันเรียนรู้กันได้

นายทรงศัก กล่าวว่า ส่วนเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาล ผู้ตรวจการแผ่นดินของแต่ละประเทศสมาชิก เห็นว่า มีทั้งความเหมือนและแตกต่าง จึงจะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของธรรมาภิบาลความโปร่งใส ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เรื่องของการใช้เทคโนโลยีประเทศมาเลเซีย ค่อนข้างก้าวหน้า เปิดให้รับเรื่องร้องเรียนทางแพลตฟอร์ม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะมารับเรื่องร้องเรียน ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินมาเลเซีย โดยจะส่งคำตอบไปยังผู้ที่ร้องเรียน มาทางแฟลตฟอร์ม ซึ่งจะจบขั้นตอนในโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือว่าเรื่องนี้น่าสนใจมาก จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109122626427

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More