ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานงานลอยกระทง “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2022

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานงานลอยกระทง “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2022

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2022) เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชานทั่วไปร่วมงาน ซึ่งมีขบวนแห่ทั้งหมด 16 ขบวน เช่น ลุ่มน้ำโขงน้อมใจ บุญสมมาบูชานาค นาคะปูรวะ ปริปาลพุทธา และลอยประทีป ถวยนาคา ฯลฯ

สำหรับงานสีฐานเฟสติวัล 2022 หรืองานบุญสมมาบูชานาค พ.ศ.2565 พัฒนามาจากบุญประเพณีลอยกระทง ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มุ่งเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม ผสมผสานความสนุกสนานในหลากหลายรูปแบบจนเกิดความบันเทิงในเชิงสุนทรียะ เรียกว่า มหาสนุกพร้อมการปลุกวิถีวัฒนธรรมเพื่อย้ำชัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ผสานกับยุคสมัยให้มีเสน่ห์สำหรับทุกเพศวัย ด้วยความสร้างสรรค์ และมีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109090938346

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More