ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เเม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลและครอบครัวค่ายสิรินธร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เเม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลและครอบครัวค่ายสิรินธร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เเม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลและครอบครัวค่ายสิรินธร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เชื่อมความสัมพันธ์ รัก สามัคคี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำกำลังพลชาวค่ายสิรินธร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 152, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จัดงานลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักรักษา หวงแหนคุณค่าของความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของชุมชนภายในค่ายสิรินธร โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 , ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152, นายทหาร, นายสิบ ตลอดจนครอบครัวของกำลังพลร่วมกิจกรรมณ ลานสวนสาธารณะ KK PARK ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ของค่ายสิรินธร และดีใจที่ได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีที่ชาวค่ายสิรินธรให้ความสำคัญจัดงานขึ้น เพื่อร่วมกันสืบทอด ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งมีขาดหายไปบ้างในช่วงของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การจัดงานในวันนี้นอกจากจะเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคาตามคติความเชื่อ และให้ทุกคนรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวค่ายสิรินธร โดยเฉพาะบุตรหลานได้รู้จัก และได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี อันดีงามที่อยู่คู่กับชาวไทยอีกด้วย”

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานยังส่งเสริมให้มีการสวมผ้าไทย ชุดไทยประยุกต์ และชุดท้องถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากชมรมแม่บ้านครอบครัวทหารภายในค่ายสิรินธร บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ทุกคนมีรอยยิ้มและความสุข แสดงออกถึงความรักสามัคคีของครอบครัว

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More