ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกรัฐมนตรี อธิษฐาน “ขอให้ประเทศไทยมีความสุข หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคหมดภัย”

นายกรัฐมนตรี อธิษฐาน “ขอให้ประเทศไทยมีความสุข หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคหมดภัย”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีและภริยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและสืบทอดประเพณีลอยกระทง

นายกรัฐมนตรี ชมการสาธิตการประดิษฐ์กระทง การจัดแสดงกระทงแบบราชสำนัก การจัดแสดงกระทง 4 ภาค และรับชมการแสดงชุดสยามภิรมย์ธารา โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากนั้นตัวแทนเด็กและเยาวชน ได้มอบ “กระทงประทีปพุทธบูชาปทุมมาลี” ซึ่งเป็นกระทงลอยที่ประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยฐานล่างเป็นรูปดอกบัวบาน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ให้นายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมลอยที่คลองผดุงกรุงเกษม

หลังลอยกระทงเสร็จสิ้นแล้ว นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้อธิฐานขอให้ประเทศไทยมีความสุข หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคหมดภัย ให้บ้านเมืองมีความสุข ประชาชนมีความสุข ขอให้สิ่งชั่วร้ายลอยไปกับสายน้ำ

สำหรับงานลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญของไทย เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมรณรงค์ร่วมกันใช้วัสดุธรรมชาติ ที่ย่อยสลายง่ายที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น มาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้แต่ละครอบครัว กลุ่มประชาชน หน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More