ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา คณะผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา คณะผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา คณะผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

วันนี้ (9 พ.ย.65) ที่ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 ร่วมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรีปิติวัฒน์ สุบรรณรัตน์ ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาราชภัฏ คณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำนักศึกษา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มารวมตัวกัน เพื่อจะมารวมพลังในการสร้างเครือข่ายของนักศึกษา ในการที่จะมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ถือเป็นทีมงานสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การประชุมสัมมนาครั้งนี้ สิ่งที่ผู้นำจะต้องคิดและทำร่วมกัน คือการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ทำความเข้าใจและศึกษาเครื่องมือของวิศวกรสังคมให้เข้าใจถ่องแท้ ซึ่งจะส่งผลต่อการนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมมือกันแสดงพลังอันกลมเกลียว ความรัก ความสามัคคี ที่จะสรรสร้างสิ่งที่ดี มีคุณค่าแก่ราชภัฏต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109130946445

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More