ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ส่งต่อความสุขคนไทย เทศกาลของขวัญปีใหม่

นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ส่งต่อความสุขคนไทย เทศกาลของขวัญปีใหม่

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวเปิดเทศกาลของขวัญ ส่งต่อความสุข เพื่อชีวิตดีดี รับปีใหม่ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีรายได้ โดยนำผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของคนพิการจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการทั้ง 9 แห่งมาจัดจำหน่ายผ่านสาขาของแม็คโครมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้เลือกซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้คนพิการได้มีรายได้และได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน โดยมีสินค่าที่น่าสนใจ ทั้งกระเช้าและกระเป๋ากระจูดตกแต่งลายผ้าปาเต๊ะ รวมถึงกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพมากกว่า 20 รูปแบบ
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109111733412

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More