ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA เข้าร่วมการประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.

DGA เข้าร่วมการประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ในหัวข้อ ‘แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ’ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและทิศทางสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านวีดิทัศน์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย 3 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ผอ.กองพัฒนากฎหมาย สคก. และ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผอ. สพธอ. เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ เล่าให้ฟังถึง แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระเอกสาร ลดเวลาติดต่อราชการ และลดการเดินทาง อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการ ลดการสัมผัส ลดคอร์รัปชันด้วย สำหรับหน่วยงานใดต้องการข้อเสนอแนะวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำบริการขออนุญาต สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://standard.dga.or.th/dga-std/5212/

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุม และติดตามการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ได้ที่ลิงก์     https://www.opdc.go.th/content/NzgzMA

สำหรับท่านใดที่พลาดชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://fb.watch/gHf2R69m3g/

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)