ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT News 25 / 2565 : CAAT แจ้งเตือนผู้โดยสารเตรียมการล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาในการเตรียมขึ้นเครื่องบินในช่วงวันหยุดยาวและการประชุม APEC

CAAT News 25 / 2565 : CAAT แจ้งเตือนผู้โดยสารเตรียมการล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาในการเตรียมขึ้นเครื่องบินในช่วงวันหยุดยาวและการประชุม APEC

CAAT NEWS ฉบับที่ 25 / 2565 วันที่ 15 พฤศจิกา

CAAT NEWS ฉบับที่ 25 / 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

CAAT แจ้งเตือนผู้โดยสารเตรียมการล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาในการเตรียมขึ้นเครื่องบินในช่วงวันหยุดยาวและการประชุม APEC 

เนื่องในช่วงวันหยุดยาวและสัปดาห์การประชุม APEC ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 นั้นอาจส่งผลให้มีปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น CAAT จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าว เตรียมการล่วงหน้า เช่น การเตรียมเอกสารการเดินทางตามที่จุดหมายปลายทางต้องการและการเดินทางมายังสนามบินก่อนเวลาปกติ ทั้งนี้ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขอให้เดินทางมาสนามบินก่อนเวลาไม่ควรต่ำกว่า 3 ชั่วโมง เนื่องจากในหลายประเทศจะยังคงมีการตรวจเอกสาร ซึ่งทำให้
ขั้นตอนการเช็กอินใช้เวลามากกว่าปกติ และสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไม่ควรต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการจราจรในพื้นที่สนามบินหนาแน่นกว่าปกติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเตรียมตัวขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ CAAT ยังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาการทำการบินที่อาจขึ้น จึงได้เน้นย้ำให้สายการบินต่าง ๆ ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารล่วงหน้าอย่างครบถ้วน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน เพื่อให้ผู้โดยสารได้เตรียมการอย่างเหมาะสม รวมถึงสายการบินจะต้องดูแลผู้โดยสารตามสมควร แม้ว่ามิใช่เหตุจากสายการบิน

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/