ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจโป๊ะและสถานที่ริมน้ำโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนไปลอยกระทงจำนวนมาก เตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 2 จุดเป็นที่นิยมของประชาชนที่จะเดินทางมาลอยกระทง นอกจากนี้จังหวัดสมุทรปราการ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจโป๊ะและสถานที่ริมน้ำสำหรับประชาชนลอยกระทง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนไปลอยกระทงจำนวนมาก

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดจัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี โดยมีช่วงระยะเวลาแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ และประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันลอยกระทงจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ฯลฯ จังหวัดสมุทรปราการ ได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่จะจัดงานวันลอยกระทงเตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติภัย โดยตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ลอยกระทง รวมทั้งเฝ้าระวัง ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำสำหรับประชาชนลอยกระทง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยของเรือโดยสาร และดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

The post จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจโป๊ะและสถานที่ริมน้ำโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนไปลอยกระทงจำนวนมาก เตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ appeared first on จังหวัดสมุทรปราการ – Samut Prakan Province.

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/