ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พบสายการบินทั่วโลก จัดสรรเวลาการบิน  (Slot) รับเที่ยวบินระหว่างประเทศบินเข้าสู่ประเทศไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พบสายการบินทั่วโลก จัดสรรเวลาการบิน (Slot) รับเที่ยวบินระหว่างประเทศบินเข้าสู่ประเทศไทย

CAAT เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 จัด

CAAT เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 151 จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสายการบินระหว่างประเทศ กว่า 60 สายการบินทั่วโลกเข้าพบเพื่อขอรับจัดสรรเวลาการบินสำหรับฤดูกาลบินปัจจุบัน (Winter 2022) และ ฤดูร้อนหน้า (Summer 2023) โดยมีทั้งเที่ยวบินผู้โดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่เป็นเที่ยวบินประจำ และเที่ยวบินใหม่ มายัง สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และอื่นๆ

ทั้งนี้ เวลาการบิน (Slot) เข้าสู่สนามบินหลักของไทยถูกขอรับจองอย่างหนาแน่น โดย CAAT จะพิจารณาจัดสรรเวลาการบินตามความต้องการของสายการบินให้ได้มากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับนโยบายการเปิดประเทศและการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบิน

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/