ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ศึกษาดูงานด้านศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานของไทย จำนวน 11 ท่าอากาศยาน  

CAAT ศึกษาดูงานด้านศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานของไทย จำนวน 11 ท่าอากาศยาน  

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 CAAT โดยฝ่ายบริหารงานปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 CAAT โดยฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการการเดินอากาศ เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานจำนวน 11 แห่ง ตามแผนการศึกษาดูงานในโครงการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานที่สำคัญของประเทศไทยประจำปี 2565 โดยเริ่มการดูงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่    ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมประเด็นปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารทั้งในด้านสนามบิน เช่น บริเวณพื้นที่เขตการบิน (Airside) ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอิน เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการจราจรทางอากาศ และบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการข่าวสารการบิน บริการอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

CAAT ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการศึกษาดูงานเป็นอย่างดีจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพเรือ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/