ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT และ DGCA Indonesia ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา The ASEAN Workshop on CORSIA ณ เกาะบาหลี อินโดนิเซีย

CAAT และ DGCA Indonesia ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา The ASEAN Workshop on CORSIA ณ เกาะบาหลี อินโดนิเซีย

CAAT และ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) I

CAAT และ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Indonesia ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop on CORSIA “Towards the First Compliance Period” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานของ ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินมาตรการ Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The TRANS resort Bali, เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจาก State Authority, Aeroplane Operator, Accreditation body และ Verification Body ของ ASEAN Member State ทั้ง 10 ประเทศ

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/