สำนักงบประมาณ จัดทำงบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงบประมาณ จัดทำงบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More