ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย แก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย แก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข วางแผนให้ขับเคลื่อน 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิต สุขภาพร่างกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือแม้กระทั่งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (ซีพีอาร์) เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน เพราะจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ลดการเสียชีวิตได้ ขณะเดียวกันข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยังพบว่า มีเด็กป่วยด้วยมะเร็งเต้านมด้วยอายุน้อยมากขึ้น ดังนั้น จึงอยากให้ครูมีทักษะความรู้ด้านสุขภาพอนามัย เพื่อที่จะได้ไปต่อยอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้

อย่างไรก็ตามเร็วๆนี้ จะมีการอบรมทักษะเติมความรู้ให้แก่ครูด้านสุขภาพอนามัย โดยในปีการศึกษา 2566 นอกจากจะมีครูอนามัยเพิ่มขึ้นในโรงเรียนแล้ว จะต้องมีเด็ก 1 ล้านคนมีทักษะทำซีพีอาร์เป็นด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221205205022374

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More