ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา  ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา 

ภารกิจส่วนงานเพื่อสนับสนุน 
– เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 30 เครื่อง 
– สร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร) จัดเก็บน้ำใช้อุปโภคบริโภค
– เยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์ และสำรวจสถานที่การก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More