ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมประชาชนวางแผนการตั้งครรภ์ ตั้งเป้าลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 1 ปี

กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมประชาชนวางแผนการตั้งครรภ์ ตั้งเป้าลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 1 ปี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยระบุว่า ปัญหาการเกิดก่อนกำหนดของทารก เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ที่มีความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของทารกแรกเกิด รวมทั้งพัฒนาการด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

 

กระทรวงมหาดไทย จึงหารือร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถึงแนวทางป้องกัน และลดโอกาสเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดให้ประสบความสำเร็จ โดยเรื่องเร่งด่วน คือ หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ และกลไกของกระทรวงมหาดไทยระดับพื้นที่ทุกส่วน ต้องสร้างความตระหนักรู้ และการรับรู้ให้กับประชาชน เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ จนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก โดยเฉพาะ สร้างการรับรู้ให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้ง คนหนุ่มสาวที่กำลังวางแผนจะมีบุตร ว่าต้องมีการตรวจโรค หรือความเสี่ยง หรือความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนที่จะตั้งครรภ์ และเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ต้องรีบไปฝากครรภ์ที่สถานพยาบาล เพื่อให้ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ ซึ่งภายหลังการคลอด ก็จะต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กทารก รวมทั้ง การสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในการไปพบแพทย์เป็นประจำ หรือเมื่อมีนัดพบแพทย์ จะเป็นส่วนที่สนับสนุนทำให้เกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดลดลง โดยตั้งเป้าหมาย ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 1 ปีและในปีต่อไปอีกร้อยละ 50 ในทุกจังหวัด

 

สำหรับภาวะที่ทารกเกิดก่อนกำหนด คือ ภาวะที่ทารกแรกเกิด ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิต และพบภาวะแทรกซ้อน ที่ทำให้ทารกมีความพิการในช่วงหลังคลอด ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทารก ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเนื่องจากต้องใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาทารกกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การวางแผนตั้งครรภ์ และรณรงค์ไม่ให้เด็กในวัยเรียนตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม จะช่วยลดสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221207100626814

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More